فروش ویلا

نوع ملک :ویلا
حدود متراژ :0
نوع معامله :فروش
قیمت کل :0
سند :شش دانگ
کاربری :ویلا
منطقه : سیستان و بلوچستان ■ سرباز
توضیحات : ندارد
نام متقاظی :Mohammadreza
تلفن :9130000000
تاریخ ثبت :جمعه 28 آبان 1395

فروش ویلا

نوع ملک :ویلا
حدود متراژ :0
نوع معامله :فروش
قیمت کل :0
سند :شش دانگ
کاربری :ویلا
منطقه : سیستان و بلوچستان ■ سرباز
توضیحات : ندارد
نام متقاظی :Mohammadreza
تلفن :9130000000
تاریخ ثبت :جمعه 28 آبان 1395

فروش آپارتمان

نوع ملک :آپارتمان
حدود متراژ :0
نوع معامله :فروش
قیمت کل :0
سند :شش دانگ
کاربری :آپارتمان
منطقه : یزد ■ اردکان
توضیحات : ندارد
نام متقاظی :محمد
تلفن :9130000000
تاریخ ثبت :یکشنبه 16 آبان 1395